e-logistik tar in riskkkapital från affärsänglar - Chalmers Ventures

e-logistik tar in riskkkapital från affärsänglar

Tredjepartslogistikaktören e-logistik tar in riskkapital från e-handelsentreprenörerna Anton Johansson, Christoffer Tyrefors och andra affärsänglar när bolaget ska växa mot att bli Sveriges ledande aktör inom e-handelslogistik.

E-logistik är en ledande aktör inom tredjepartslogistik för e-handel, baserat i Götene och Göteborg. Koncernen grundades 2006 och växte förra året med 50% till drygt 40 Mkr. 

“Vi har haft en stark tillväxt senaste åren på e-logistik, inte minst tack vare vårt fokus på ehandlare med internationella ambitioner. Nu växlar vi upp ytterligare med kapital, nya rådgivare, fler kunder och förbättrade processer”, säger Jonas Berggren, VD på e-logistik.

Förutom e-handel arbetar e-logistik även med lagerhotell (B2B-flöden), porto- och fraktoptimering via det helägda dotterbolaget Portomus och med legopackning av framförallt torra livsmedel. Egentligen kan det mesta lagras och distribueras men det finns idag en viss exponering mot konfektion och hälsokost/livsmedel.

“Jag har länge följt e-logistik och tycker de har byggt ett fint bolag med rätt tänk, inte minst tack vare fokuset på cross-border. Det ska bli spännande att få vara med på resan framåt och tillföra min kompetens till bolaget”, säger Anton Johansson, VD på e-handelsbyrån Grebban.

I investeringsrundan deltog förutom Anton Johansson (Grebban, Ehandelspodden och investerare i bla Contentor och Reclaimit) och Christoffer Tyrefors (VD på Cykelkraft) även några tillträdande nyckelpersoner samt befintliga ägare bland vilka bl.a. Regere AB, ALMI Invest Västsverige AB, Chalmers Innovation Seed Fund AB och Skaraborgs Invest AB finns.

För mer information, kontakta gärna:

Jonas Berggren, VD e-logistik
+46 702 30 93 56
jonas.berggren@elogistik.se
www.elogistik.se

Om e-logistik:
e-logistik är ett företag inom tredjepartslogistik (3PL) för e-handel. Bolaget växte med 50% till drygt 40 Mkr 2017 och hanterade mer än 1,5 miljoner försändelser varav över 50% gick internationellt. e-logistik är idag baserat i Götene och Göteborg och erbjuder förutom ehandelslogistik även lagerhotell, marknadskommunikation, porto- och fraktoptimering, legopackning samt kundservicetjänster.

* e-logistik är samlingsnamnet för hela koncernen bestående av moderbolaget Eilogistik AB samt de
båda helägda dotterföretagen Eilogistik Marknadsservice AB och Portomus AB