Digital Grammars sätter helt ny nivå för pålitlig översättnings-teknologi - Chalmers Ventures

Digital Grammars sätter helt ny nivå för pålitlig översättnings-teknologi

I över 20 år har de forskat på grammatisk översättning. Digital Grammars är ett kommersiellt resultat av en lång tids forskning. Företaget har utvecklat en mer effektivt och användarvänlig mjukvara för flerspråkig översättning baserat på avancerade metoder från olika områden i datavetenskap. Resultatet är en transparant och mer korrekt översättning till områden som exempelvis sjukvård och juridik där kontext och grammatik måste bli rätt.

 

Möjlighet att skapa översättningar som alla förstår

Idag förlitar sig många på exempelvis Google Translate. I dessa typer av program sker översättningen med hjälp av statistik och maskininlärning. Det finns inga grammatiska regler, oftast inte ens ett lexikon, utan istället stora mängder siffror som beskriver hur ord har satts ihop i tidigare översättningar. Det är praktiskt för enklare översättningar men problem uppstår så fort grammatik eller språklig kontext måste bli rätt.

Digital Grammars har löst problemet genom att istället använda sig av en metod som bygger på grammatik och semantik vilket skapar en mycket mer korrekt översättning. Digital Grammars produkt riktar sig mot de branscher där det är särskilt viktigt att översättningen blir rätt som exempelvis inom sjukvård, juridik eller myndigheter. 

– Våra typiska kunder är företag eller myndigheter som vill översätta viktig information, säger Aarne Ranta, vd Digital Grammars. Vi ser att det finns få andra aktörer på marknaden som kan leverera den översättningskvalitet vi erbjuder. Vi på Digital Grammars har dessutom erfarenhet från att bygga både mobilappar och webbaserade system som sedan enkelt kan integreras i användarens arbetsflöde för korrekt, precis och snabb kommunikation.

 

Kunder inom sjukvård, juridik och myndigheter

Bland kunderna finns redan Altran, Signatu och aktörer inom VG-regionen. En produkt som nu arbetas fram i samarbete med MedTech West och med stöd av VGR Innovationsfond är en mobilapplikation för Sahlgrenska Universitetssjukhusets ambulans, SU Ambulans. Appen kallas Ambulanstolken och kan översätta både tal och skrift för ambulanspersonal och patienter.

– Vi ser ett växande behov av pålitlig översättning, säger Aarne. Ett av dessa områden är inom sjukvården där Sahlgrenska Ambulans redan idag är en av våra kunder.

Nu går även Digital Grammars in i Chalmers Ventures Acceleratorprogram för att utveckla bolaget ytterligare och nå en större marknad.

 

Foto: Digital Grammars | Chalmers Ventuers |  Envato Elements

 

Lösningen är grammatik och semantik

Digital Grammars använder avancerade metoder från olika områden i datavetenskap. Deras översättningsmodell utgår ifrån forskning inom grammatik och semantik som bygger upp ett matematiskt hjälpspråk som kallas Interlingua. Analysen tar sedan fram meningen i uttrycket som tillsammans med en grammatisk regel konverterar meningen till ett annat språk.

Aarne ger ett aktuellt exempel på en meningsuppbyggnad där behovet av Digital Grammars och en Interlingua uppstår.

-Vi har arbetat med översättning av GDPR i ett av våra senaste projekt. Den första meningen i EU:s nya GDPR-lag har 12 ord på svenska, 8 på finska och 18 på franska. Om man enbart matchar ord för ord kan meningen inte förklaras eller uppfattas korrekt. Men om man istället använder vår metod så kan man säkerställa att lagen uppfattas rätt i samtliga översatta språkversioner

(Första meningen i GDPR på svenska: ”Skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter är en grundläggande rättighet.”)

 

Digital Grammars är med i Chalmers Ventures Acceleratorprogram

Läs mer här

//////

 

Kontakt

Aarne Ranta

Vd, Digital Grammars

aarne@digitalgrammars.com

Louise Brudö

Business Coach, Head of Accelerator

+46 704 83 82 32

louise@chalmersventures.com