Cline Scientific genomför nyemission - Chalmers Ventures

Cline Scientific genomför nyemission

Från Cline Scientifics hemsida: 

Två stora paradigmskiften inom Life Science handlar idag om cellterapier för att bota allvarliga sjukdomar och om cancerdiagnostik, för att rädda fler cancerpatienter. Cline Scientifics teknologi ger helt nya möjligheter att kunna styra cellernas utveckling– som revolutionerar båda dessa områden.

Cline Scientific har utvecklats enligt plan sedan Bolaget noterades på AktieTorget för tre år sedan. Föreliggande nyemission genomförs i syfte att finansiera Cline Scientifics fortsatta marknadsetablering. 

Nu bjuder Cline Scientific in till att teckna aktier med teckningsperiod 13 – 28 mars 2018.

Villkor för nyemissionen

Teckningstid 13 – 28 mars 
Teckningskurs 6,50 kronor 
Antal aktier i erbjudandet 1 250 000 B-aktier 
Emissionsvolym Vid fulltecknad emission tillförs Cline Scientific 8,1 MSEK före emissionskostnader.Kostnaderna för genomförandet av emission beräknas till 0,5 MSEK.

Läs mer här.