Chalmers Ventures söker förstärkning till Tech Transfer! - Chalmers Ventures

Chalmers Ventures söker förstärkning till Tech Transfer!

Tech Transfer (TT) är det program på Chalmers Ventures som riktar sig specifikt till forskare med kommersiellt intressanta forsknings-resultat. TT-processens syfte är att öka andelen forskningsresultat som kommersialiseras på ett lyckosamt vis. Detta gör vi genom att stötta forskare i den tidiga fasen av affärsutveckling, där annan finansiering och rådgivning kan vara svår att finna. Projekten är i så pass tidiga stadier att det inte går att avgöra om resultatet blir ett startup-bolag, en licensaffär eller en försäljning.

Din arbetsuppgifter:

 • Du kommer arbeta tillsammans med forskare från Chalmers i syfte att kommersialisera intressanta forskningsresultat.
 • Du samarbetar brett med forskare inom flertalet olika discipliner. Tillsammans besvarar ni frågeställningar relaterade till ägande av resultat, patent och andra intellektuella rättigheter, marknadsbehov och skapar utifrån det en paketering för möjlig försäljning av tillgångarna till potentiell kund eller licenstagare.
 • Arbetet innefattar operativ affärsutveckling, strategiskt såväl som administrativt arbete med patentfrågor samt konstruktion av licensaffärer.
 • Arbetet innebär också att driva förhandlingar till en möjlig affär genom licens eller försäljning av produkt.
 • Arbetet sker i tät samverkan med andra aktörer i innovationssystemet.
 • Du skall aktivt arbeta för att identifiera och utvärdera nya forskningsbaserade affärsidéer till Chalmers Ventures samtliga program.

Din profil. 

 • Erfarenhet av affärsutveckling i tidiga skeden av forskningsbaserade innovationer.
 • Erfarenhet av strategiskt IP-arbete, med fokus på patent och patentering av forskningsresultat.
 • Erfarenhet av licenseringsaffärer, helst mellan akademi och industri – gällande utformning, förhandling, juridik, prissättning etc.
 • Gedigen teknisk utbildning, gärna disputerad inom ett tekniskt område.
 • Goda kunskaper i svenska och engelska.
 • Förmåga och vilja att förstå komplex teknologi och jobba för att möjliggöra dess potentiella nytta.
 • Prestigelös och van vid att ställa frågor för att få reda på mer information och kunna göra analys.
 • Ett genuint intresse för teknik och är ajour med den senaste utvecklingen.
 • Förmåga att arbeta både självständigt och i team; van vid att skapa underlag och material själv, men har också förståelse för att interaktion med fler personer är viktigt vid komplexa frågeställningar.

Vi erbjuder.

 • Ett omväxlande jobb där du dagligen är en del av ett sammanhang med kunniga forskare, drivna entreprenörer och nydanande idéer.
 • Du blir en del i vårt erfarna, drivna och passionerade entreprenöriella team.
 • Självständig roll med egenansvar.
 • En inspirerande och entreprenöriell miljö.
 • Stort community-nätverk bestående av forskare, entreprenörer, kollegor, investerare mm.
 • Möjlighet att vara med och utveckla Chalmers Ventures TT-process

Fakta.

Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträde: Snarast, men för rätt person är vi beredda att vänta.
Ansökan: Sista ansökningsdag är 4 februari. Intervjuer görs löpande. Sänd ditt CV och personligt brev till evelina@chalmersventures.com

För att ta del av hela annonsen, klicka här

Kontakt: Vid frågor är du välkommen att kontakta Evelina Wängberg evelina@chalmersventures.com /// 0730-69 12 19