Chalmers Ventures kommuniké 2020 // Rekordår med impact och hållbarhet i fokus - Chalmers Ventures
pressrealease bild chalmers ventures kommunike 2020 sara wallin emma siljeäng

Chalmers Ventures kommuniké 2020 // Rekordår med impact och hållbarhet i fokus

 

Chalmers Ventures kommuniké 2020 uppvisar ett rekordår för organisationen. Trots rådande pandemi kunde Chalmers Ventures leverera stabila resultat inom venture creation.

Chalmers Ventures vill ta täten för att skapa den sortens tillväxtbolag som bidrar till ett hållbart samhälle. Därför har Chalmers Ventures under året tagit ett strategibeslut att investeringar i bolag ska ha bäring i något eller flera av FN:s hållbarhetsmål.

r- Just nu skapar vi bolag, tillsammans med forskare och entreprenörer, och driver utvecklingen mot investeringar i så kallade tech impact-bolag: Innovationsdrivna företag som på riktigt kan förändra världen till det bättre, säger Sara Wallin, vd, Chalmers Ventures.

Chalmers Ventures är rankade nummer ett bland universitetsinkubatorer i Skandinavien och bland de tio ledande i världen.

Sara Wallin fortsätter:

– I Chalmers forskning finns en guldgruva för att ta fler idéer från laboratoriet till att bygga morgondagens tillväxtbolag. Vi har en riktigt bra plattform att utgå från, med en affärsmodell som fungerar. Den ska vi skala upp för att kunna göra ännu mer skillnad.

Impact: framtidens cancerdiagnostic och rent vatten

Varje dag pågår banbrytande forskning bland Chalmersforskare, lärare och doktorander. En stor del av denna forskning ligger till grund för framgångsrika bolag där Chalmers Ventures aktivt arbetar med att kommersialisera och nyttiggöra kunskapstillgångar och forskningsresultat.

Bland impact och samhällsnytta inom bolagen finns:

•Motverka antibiotikaresistens

•Framtidens cancerdiagnostik

•Möjliggör unik solcellsteknikAI

•Plåster mot multiresistenta bakterier

•Filtrerar giftiga tungmetaller

•Renar vatten från mikroplast

•Digital analys av DNA-sekvenser

Tungt på forskningsteknik

•7 av 15 startade bolag hade ursprung i Chalmersforskning

•10 av 15 startade bolag hade ursprung i forskning

•90 av hittills 224 startade bolag har ursprung i forskning

•1 121 personer sysselsatta i portfölj- och alumnibolag

Urstark portfölj

Året inleddes på stapplande steg med ändrade förutsättningar och en vikande kapitalmarknad för att sedan återvända med kraft och attrahera mer kapital än någonsin. Totalt investerades 470 MSEK i portföljbolagen under året. Portföljbolagens totala bolagsvärde uppgick till 3,1 miljarder (exklusive alumnibolagen).

– Hittills har Chalmers Ventures framgångsrikt exiterat 33 bolag varav 16 börsnoteringar, säger Emma Siljeäng, CFO, Chalmers Ventures. Det positiva resultat som Chalmers Ventures gör genom sina exits återinvesteras i nya teknikbaserade bolag och är en förutsättning för att kunna fortsätta vara med och skapa nya samhällsförändrande bolag i vår tillväxtfabrik.

•Portföljbolagens totala bolagsvärde: 3 094 miljoner kronor.

•Alumnibolagens totala bolagsvärde: 8 763 miljoner kronor.

•Omsättning portfölj- och alumnibolag: 1 760 miljoner kronor

•15 nya bolag har startats under 2020

•52 nya projekt har startats upp under 2020

En av landets mest aktiva investerare

Chalmers Ventures är med från den allra tidigaste fasen genom så kallad försådd. Sedan sker alla följdinvesteringar med syndikering. Detta gör Chalmers Ventures till en av Sveriges mest aktiva investerare sett till antal bolag och transaktioner.

•Investerat kapital av Chalmers Ventures: 24.7 miljoner kronor

•Totalt investerat ägarkapital 469 miljoner kronor

•För varje investerad krona av Chalmers Ventures så investerades 19 kronor till av externa investerare

•Totalt antal exits tom 2020: 33 stycken

•Antal portföljbolag: 80 stycken

Jämställdhet – på väg men en lång resa kvar

Vi har under 2020 fortsatt vårt arbete med jämställdhet som en av våra främsta möjligheter och konkurrensfördelar för att bygga hållbara bolag. Det handlar om att arbeta med och investera i bolag med mixade team av kvinnor och män. Forskningen såväl som vår egen erfarenhet talar sitt tydliga språk: jämställda bolag presterar de överlägset bästa resultaten över tid!

-Samtidigt ser vi att CV och branschen är långt ifrån att vara framme. Det är långt från ok. Detta är ett arbete som vi önskat skulle kunna gett resultat mycket snabbare. Men vi fortsätter att arbeta långsiktigt och målmedvetet med jämställdhet och vi tänker inte ge oss, säger Sara Wallin, vd, Chalmers Ventures.


•41 % av bolagen hade mixade eller jämställda styrelser

•37 % av bolagen hade mixade grundarteam

•77 % av totalt investerat kapital i rundor där Chalmers Ventures deltog gick till bolag med jämställda eller mixade styrelser

—-

För med info kontakta

Jonas Sandwall, Head of Marketing & Communications

0735-31 66 56