Chalmers Ventures investerar i smart app som hjälper patienter med magbesvär - Chalmers Ventures

Chalmers Ventures investerar i smart app som hjälper patienter med magbesvär

Appbolaget Tummy Lab vill hjälpa miljontals svenskar med magbesvär och IBS. Nu växlar företaget upp satsningarna genom att ta in nytt kapital och rekrytera till bolaget. Fokus ligger på att anpassa appen för användning inom vården och att få in den i högkostnadsskyddet.

– Vi har byggt en lösning som kan genomlysa en persons matvanor, besvär och livsstil och göra det möjligt att identifiera tidigare dolda kopplingar. Det finns en enorm potential i att använda denna data även inom vården, inte minst vid IBS. Appen har potential att bli en nyckel till kostnadseffektiv vård av en mycket stor grupp kroniskt sjuka, säger Anders Elfving, VD och medgrundare av Tummy Lab.

I appen, som är den första av sitt slag, finns en digital dagbok där användaren registrerar sitt matintag och sina besvär. Alla händelser skickas till molnet, där de undersöks av matematiska formler för att identifiera kopplingar mellan födoämnen och besvär.

Analysen blir mer och mer träffsäker för varje händelse som registreras i den personliga dagboken. Successivt blir resultaten tydligare och födoämnen som kan kopplas till ökade besvär identifieras och presenteras i appen. Tjänsten har tagits fram i samarbete med forskare på Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhus.

Tummy Lab har funnits och expanderat sedan 2015. Det nya kapitalet gör att bolaget kan öka takten med arbetet runt anpassning och integration mot vården. Bland investerarna finns Chalmers Ventures, The Springfield Project samt ett antal svenska läkare.

– Tummy Lab utvecklar en unik produkt som med hjälp av maskinlärning hjälper patienter med magbesvär till en bättre vardag. På sikt kan vi även se att andra patientgrupper kan vara hjälpta av den kompetens som utvecklas inom bolaget. Denna typ av tekniska lösningar är nödvändiga för att klara av framtida krav på vården och vi ser att Göteborg kan utveckla ett starkt kluster här med kombinationen av Chalmers, Sahlgrenska och en stark tradition inom utveckling av life science-projekt, säger Pontus Ottosson, Head of Investment Chalmers Ventures

Kontakt
Anders Elfving, 073-724 78 21
anders.elfving@tummylab.com

Pontus Ottosson, 0705 – 359 334
Pontus.ottosson@chalmersventures.com