Chalmers Ventures investerar i andningshjälp för nyfödda - Chalmers Ventures

Chalmers Ventures investerar i andningshjälp för nyfödda

Göteborgsbolaget Monivent tar in kapital för att få igång försäljningen av deras första produkt, som genom träning förbereder sjukhuspersonalen inför det akuta omhändertagandet av ett barn som inte andas vid födseln. Produkten banar väg för den kliniskt godkända utrustning som bolaget samtidigt arbetar med att färdigställa, för att möjliggöra samma stöd i den verkliga situationen.

Monivent är ett medicinteknikföretag vars produkt ger en säkrare behandling vid akut ventilering hos nyfödda som har behov av andningsstöd. Ca 3-6% av alla nyfödda har behov av detta och vårdpersonalen saknar idag verktyg för att kunna avgöra hur effektiv dagens manuella ventilering är. Detta kan resultera i två stora risker; för små volymer som ger otillräckligt med syre vilket medför misslyckade återupplivningar, eller alltför stora volymer som resulterar i överexpansion av lungorna som orsakar lungskador, särskilt hos barn som fötts mycket för tidigt. 

– Vi har testat produkten i Sverige, Norge och Finland och fått mycket positiv respons och identifierat att det finns ett stort behov av ett hjälpmedel som vårt, både för träning och kliniskt, säger Maria Lindqvist, VD och medgrundare till Monivent.

Genom träning med produkten i en simulerad återupplivningssituation ges vårdgivaren kontinuerlig feedback på viktiga parametrar såsom givna volymer, för att se effekten och skapa en bättre förståelse för behandlingen. Det stärker vårdgivarens färdigheter och samtidigt behovet av att få samma stöd i den verkliga, kliniska situationen.

 – Det är ett starkt team med en spännande produkt som kan bidra till en tryggare förlossningsvård. Vi har varit med sedan bolaget startade och det har varit roligt att följa deras hängivenhet och resa framåt, säger Andreas Höye Investment Manager på Chalmers Ventures

– Det är glädjande att se ett så starkt stöd från de befintliga ägarna Chalmers Ventures, Almi Invest och grundarteamet inför ett mycket spännande år för bolaget, avslutar Maria Lindqvist