Chalmers Ventures gör 81 miljoner kronor i resultat 2021 – nu redo att växla upp - Chalmers Ventures
Chalmers Ventures Pressrelease Årsredovisning

Chalmers Ventures gör 81 miljoner kronor i resultat 2021 – nu redo att växla upp

När 2021 stänger böckerna så visar Chalmers Ventures upp ett resultat på 81 miljoner kronor. Det bästa resultatet sedan bolaget bildades 2015. Vinsten återinvesteras nu i nya och befintliga startups i Chalmers Ventures portfölj och verksamhet. En portfölj som idag vuxit till 100 bolag.

-Chalmers Ventures var tidigt ute och formade en affärsmodell som vi ser fungerar väl och som nu allt fler är intresserade av, säger Sara Wallin, vd, Chalmers Ventures. Kopplingen mellan en stabil affärsmodell och syfte blir allt viktigare i takt med att fler startups som baseras på så kallad deep tech ska formas. Det gäller att ha rätt kompetens och rätt kapital i de tidigaste faserna så att denna forskning kan få en chans att formas till internationella tillväxtbolag.

Chalmers Ventures bildades 2015 med syfte att stärka Chalmers nyttiggörande av teknikidéer och forskning. Verksamheten tog då ett nytt strategiskt grepp genom att rymma hela venture creation processen under ett tak. Det innebär att Chalmers Ventures formar mer av ett Venture Studio upplägg där matchning av idéer och entreprenörer, inkubator, accelerator och investeringsverksamhet alla finns med i en och samma verksamhet.

Chalmers Ventures uppdrag är att vara en ledande resurs i att kommersialisera forskningsresultat och teknikidéer. Chalmers Ventures hjälper forskare och innovatörer att bygga en hållbar affärsmodell, team och bolagsstruktur kring deras teknikidéer. Målet är att vara en möjlig väg för forskningsresultat att komma till nytta i samhället. En utveckling och tillgång som blir allt viktigare för att nå ut med forskning och ny teknik.

-Vi ser att världens hållbarhetsutmaningar kräver alltmer komplexa lösningar som ofta behöver byggas på stabil och långsiktig forskning, säger Stefan Bengtsson, rektor och vd för Chalmers tekniska högskola. Kommersialisering av forskningsidéer och resultat är en möjlighet för att skapa en ökad nytta för de innovationer som forskare och universitet bidrar med. Här fyller Chalmers Ventures en viktig funktion.

Entreprenörskap är en del av strategin

Chalmers har under lång tid medvetet kopplat entreprenörskap till forskning och utbildning som en viktig del i högskolans strategi. Inom Chalmers finns flertalet strategiska satsningar och verksamheter såsom Chalmers School of Entrepreneurship, Chalmers Innovationskontor, Entreprenörskap i grundutbildningen, Chalmers E-village samt Chalmers Ventures som är rankad etta i Norden och topp-tio i världen som universitetskopplad inkubator. Tillsammans formar allt en entreprenöriell styrka för Chalmers.

-Samverkan inom Chalmerskoncernen är en avgörande faktor för nyttiggörandet, menar Stefan Bengtsson och fortsätter. Vi ser hur viktigt det är att erbjuda entreprenörskap som en möjlighet för våra studenter och forskare så att fler idéer kan nå ut i samhället.

En del av Chalmers Ventures affär innebär att investera och bli aktiv delägare i de bolag som går in i något av programmen. Vidare sådd- och tillväxtinvesteringar sker genom saminvesteringar där Chalmers Ventures är med och attraherar externt kapital. Sedan 2021 ligger ägandet av Chalmers Ventures hos Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.

-Vi har under de senaste åren medvetet och strategiskt varit med och format en verksamhet som bygger en affärsmodell för framtiden, säger Martin Nilsson Jacobi, vd för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Årets resultat för 2021 talar sitt tydliga språk. Vi ser nu fram mot en utveckling där alltmer forskning och teknikidéer kan skapa hållbara strukturer i vår omvärld genom Chalmers Ventures verksamhet.

Redo att växla upp

Chalmers Ventures använder nu det starka resultatet till att växla upp verksamheten ytterligare och att skapa än mer effekt och nytta.

-Vi har gjort det starkaste resultatet någonsin, säger Sara Wallin. Men samtidigt är detta bara början. Affärsmodellen är bevisad och nu går vi in i en ny fas där vi vill växla upp ytterligare. Allt för att kunna vara med och skapa fler och större bolag där Chalmersforskning och nya teknikidéer kan nå ut och positivt påverka vår omvärld. Vi har verkligen en möjlighet att leverera på en modell där idégivare, forskare, entreprenörer och investerare alla möts för ett gemensamt mål: en hållbar framtid.

::::::::

Fakta portfolio och verksamhet 2021

•Portföljbolag: 100 bolag varav 16 noterade och 84 onoterade.

•79% av portföljbolagen har Chalmerskoppling.

•Portföljbolagens totala bolagsvärde uppgår till 12,3 MDR. Inklusive alumnibolag är totalt bolagsvärde 14,7 MDR.

•Under 2021 har Chalmers Ventures utvärderat över 200 idéer och arbetat med 108 bolag och 31 projekt genom sina program och sin investeringsverksamhet.

•Under året har sjutton (17) nya projekt startats och 12 (tolv) nya bolag bildats.

Investeringar

•31 MSEK i 33 onoterade bolag.

Fler insikter, berättelser och fakta kommer snart i Chalmers Ventures Årskommuniké 2021.