Chalmers Ventures får förtroende hos Vinnova och tilldelas maximalt finansiellt stöd i nytt inkubationsstödsprogram - Chalmers Ventures

Chalmers Ventures får förtroende hos Vinnova och tilldelas maximalt finansiellt stöd i nytt inkubationsstödsprogram

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova utlyste i vintras ett nytt ekonomipaket riktat mot nystartade företag inom ramen för det nationella inkubatorprogrammet; ”Stöd till nystartade företag via excellenta inkubatorer”. När Vinnova nu redogör för sitt beslut får Chalmers Ventures det maximalt utdelade beloppet om 11.8 MKR under perioden 2020-2022. Summan på 11,8 MKR inkluderar även ett extra tillsatt verifieringsmedel på 1,8 MSEK för 2020. Beslutet är ett fortsatt kvitto på att vår verksamhet upprätthåller en nivå av högsta nationella klass.  

Vinnovas syfte med finansieringen är att accelerera utvecklingen av nystartade företag som har hållbarhet som tydlig drivkraft. Företagens affärsidé ska bygga på unika kunskapstillgångar samt ha potential att bli internationellt konkurrenskraftiga. I tidiga utvecklingsskeden är företagens möjligheter och risker svårbedömda vilket utgör hinder för att attrahera privat finansiering till företagsutveckling. För att göra dem redo och tillräckligt attraktiva på kapitalmarknaden så behövs förutom finansiering även affärsutvecklingsstöd, nätverk, erfarenhet och stöd i rekrytering. Inkubatorernas roll är att tillhandahålla detta stöd.

För att öka förutsättningar att inkubatorer attraherar innovatörer, entreprenörer och företag som har hållbarhet/Agenda 2030 som drivkraft för sin utveckling har Vinnova breddat finansieringen till att även innefatta proaktivt arbete med att forma inflödet, dvs selektionsarbetet.

Jämställdhet är en förutsättning för hållbar tillväxt och ett av målen i Agenda 2030. Utlysningen ska bidra till en jämställd samhällsutveckling kopplat till två huvudsakliga perspektiv: Dels hur inkubatorerna och inkubatorföretagen leds, styrs och utvecklas utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Dels jämställdhet vad gäller de värdeerbjudanden inkubatorföretagen utvecklar.

Vinnova – ett viktigt stöd för Chalmers Ventures fortsatta arbete

Chalmers Ventures startar, utvecklar och finansierar forsknings- och kunskapsbaserade företag. Vi möjliggörs utav Chalmers och Sveriges satsningar på entreprenörsskap och tillväxt genom nya företag. Vinnovas utlysning ‘Stöd till nystartade företag via excellenta inkubatorer’ utgör ett typexempel på sådan satsning som är en förutsättning för Chalmers Ventures fortsatta verksamhet. Sedan 1999 har vi arbetat med över 600 startups, investerat i över 200 bolag och genomfört 29 framgångsrika exits. Genom våra program och processer stöttas och coachas varje år cirka 80 bolag. Av dessa välkomnar och investerar vi i cirka 10-15 nya potentiella tillväxtbolag årligen.

Klicka här för mer information om utlysningen och alla de andra inkubatorer som fått stöd.