Certifiering ger Monivent rätt att CE-märka Monivent Neo100 - Chalmers Ventures

Certifiering ger Monivent rätt att CE-märka Monivent Neo100

Pressmeddelande 2020-04-29:

Monivent AB (“Monivent” eller “Bolaget”) som utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln, meddelar idag att bolagets anmälda organ RISE har utfärdat EC certifikat enligt LVFS 2003:11; MDD 93/42/EEG för Monivent Neo100. Certifieringen ger Bolaget rätt att CE-märka produkten, vilket krävs för att sälja Monivent Neo100 på den europeiska marknaden.

Monivents VD Karin Dahllöf kommenterar:
“När vi nu har rätt att CE-märka Monivent Neo100 innebär detta ett stort steg på väg mot att kunna lansera produkten på den europeiska marknaden. CE-märkningen innebär att produkten uppfyller fastställda krav på säkerhet och är lämplig för sin användning. Vi kommer inledningsvis själva att marknadsföra Monivent Neo100 mot ett antal selekterade kunder och referenssjukhus med uttalat köpintresse. I nästa steg kommer vi att använda distributörer för att på ett effektivt sätt nå ut till fler potentiella kunder. Vi har redan tecknat avtal och har pågående diskussioner med distributörer avseende de viktigaste marknaderna i Europa för Monivent Neo Training, vår produkt för träning och utbildning. Dessa distributörer är utvalda för att även kunna sälja Monivent Neo100. Vi upplever ett stort intresse för våra produkter och EC-certifikatet innebär att vi inom kort kan erbjuda en unik produktlösning för användning på nyfödda i förlossningsrummet.”

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 707 48 01 30
E-post: karin@monivent.se​​​​
Hemsida: www.monivent.se

————————————————–

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.