IVA-100 Archives - Chalmers Ventures

IVA-100

Ivas 100-lista 2021 Chalmers Ventures

IVAs 100-lista 2021 med forskning i många Chalmers Ventures bolag

måndag, 10 maj, 2021

Nu presenterar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) årets 100-lista. De utvalda forskningsprojekten från Sveriges högskolor och universitet bedöms alla ha stor potential att komma till faktisk nytta. Fokus är beredskap inför, och samhällets förmåga att hantera, kriser. Valet av tema för årets 100-lista är en direkt följd av coronapandemin. En stor del av de utmaningar som pandemin […]