Atium tas in i Accelerator // Renar vatten från kvicksilver - Chalmers Ventures
atium pr chalmers ventures

Atium tas in i Accelerator // Renar vatten från kvicksilver

Kvicksiler är ett av de tio farligaste ämnena för mänsklig hälsa enligt Världshälsoorganisationen, WHO. Kvicksilvret – som i sig är ett grundämne – skadar både nervsystemet och hjärnans utveckling samtidigt som det lagras i kroppen. Idag innehåller över hälften av Sveriges sjöar för höga halter kvicksilver. Samma problem ser man också globalt. En av världens största utmaningar just nu är att säkra rent vatten. Atium är startupen som vill arbeta för en miljövänlig och effektiv vattenrening.

“Vi förbättrar industriernas tidigare lösningar till ett mer kostnadseffektivt och hållbart sätt”

– Emma Ericson, medgrundare Atium

En forskningsbaserad teknik utvecklar våra befintliga lösningar

Atium utvecklar en teknik för ett återanvändningsbart filter som effektivt renar vatten från tungmetaller. Tekniken som är patentsökt bygger på forskning från Björn Wickman, biträdande professor vid Chalmers tekniska högskola. Forskningen som nu börjar få internationell uppmärksamhet blev bland annat i början av december omskriven i det globala vetenskapsmagasinet Nature Communications.

Atiums återanvändningsbara filter renar vatten genom en elektrokemisk process som ger förmågan att fånga in även låga koncentrationer av kvicksilver. Filtret är helt fritt från kemikalier, har en låg energiförbrukning och kommer dessutom kunna användas än mer effektivt i kombination med solcellsenergi. När filtret är fullt avlägsnas kvicksilvret, som nu är i koncentrerad form, och sekundärt avfall minskas kraftigt.

Jämfört med andra lösningar som finns på marknaden är filtret inte enbart effektivt vid låga koncentrationer av tungmetaller utan också selektivt och hållbart. Detta innebär att Atiums filter inte slösar kapacitet på att fånga upp ofarliga ämnen.

Industrin jagar gränsvärden

Industrin pressas nu hårt genom låga gränsvärden för bland annat kvicksilver. Föroreningar i vatten är ett globalt problem och det långsiktiga målet för Atium är att bekämpa kvicksilverförgiftning över hela världen. Genom en direktkontakt med nischade industrier ser Atium möjligheter att göra en stor impact på hälsoproblemet i världen.

Pilottester i pipeline

Atium med deras innovativa produkt är nu med i Chalmers Ventures Accelerator. Atium ser Chalmers Ventures breda nätverk och kunskap inom produktutveckling och hållbarhet som nyckelfaktorer på vägen mot att nå deras stora vision: att hjälpa globala industrier att sanera sitt vatten och avfall på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt. Just nu utvecklar Atium sin första prototyp genom att testa filtret med skarpa vattenprov i labb. I februari väntas den första prototypen vara färdig och sedan ligger pilottester med industrin i pipeline.

“Nätverket från Chalmers Ventures är det absolut viktigaste”

– Johan Björkquist, medgrundare Atium

Kontakt

VD Emma Ericson

e-post: emma@atium.se

tel +46 (0) 733104056

 

LÄS ATIUMS STARTUP STORY HÄR