"Årets Impact Maker" – Eneryield möjliggör ett mer effektivt elnät - Chalmers Ventures

”Årets Impact Maker” – Eneryield möjliggör ett mer effektivt elnät

Pressrelease 2019-10-28: 

Bild: Med motiveringen “möjligheten till stor klimatpåverkan” vann Eneryield pris för “Årets Impact Maker” under Venture Cup. Eneryield rustar Sverige för framtiden, på ett stabilt och effektivt sätt.

———————————————

2020 ska tjugo procent av EU:s energianvändning komma från förnybara källor. Dessutom, ska EU till nästa år uppnå ett mål om tjugo procents energieffektivisering. Men det finns en hake.

Vattenkraft, vindkraft, sol- och bioenergi är alla exempel på förnybar energi. Sverige är ett land med mycket goda förutsättningar för produktion och användning av förnybar energi.

Sättet vi idag producerar och använder vår energi är en nyckel för att i framtiden fortsätta gå ifrån användningen av fossila bränslen, men det skapar också enorma störningar på vårt elnät.

– Problemet med störningarna är att det utgör en enorm miljöpåverkan, förhindrar utbyggnaden av förnybar energi – och kostar samhället 5 miljarder SEK per år, berättar Erik Berggren – en av grundarna till Eneryield. Förnybara energikällor begränsas således idag, på grund av dålig elkvalitet.

Interaktion och automatisering – två värdefulla nycklar

Eneryield är ett färskt bolag in i Chalmers Ventures Acceleratorprogram. Bolaget drivs av att söka efter kärnan på problem och med deras innovativa, kraftfulla verktyg minska störningar på elnätet vilket ökar energieffektiviteten. Det hela utvecklades när Erik, Isac och Johan påbörjade ett samarbete med två forskare från Chalmers: Karl och Ebrahim. Karl och Ebrahim har under många år analyserat elkvaliteten och sett tydliga mönster av störningar på vårt elnät som leder till sämre energieffektiviteten. Här såg Eneryield den utvecklingspotential som idag utgör nycklarna till deras innovation: automatisering och kundinteraktion.

Ökar energieffektiviteten genom att rena elnätet från störningar

Bolag som ABB, Siemens, General Electric analyserar idag störningar manuellt, vilket är både ineffektivt, dåligt för miljön och leder till stora kostnader. De suktar efter nya sätt att möta framtidens ökande energibehov med innovativa och kostnadseffektiva sätt. Det här gör Eneryields automatiserade verktyg otroligt intressant. Innovationen gör processen mer effektiv, med stora möjligheter att rena elnätet helt från störningar. Verktyget möjliggör att förnybar energi kan fortsätta byggas ut, utan de stora kostnader som störningarna skapar idag.

– Tekniken har potential att minska energiförlusterna från störningarna upp till två procent. Det motsvarar en energibesparing på över sextio kärnkraftsreaktorer, berättar Chalmers Ventures affärscoach David Storek.

Under Venture Cup finalen 2019 vann Eneryield pris för “Året Impact Maker”. Det faktum att deras automatiserade verktyg även påverkar minskningen av CO2-utsläppen visar en enorm potential att göra ett globalt avtryck. Vägen härifrån och framåt handlar om att utföra pilotprojekt tillsammans med större elbolag. På så sätt får Eneryield verklig kunskap och upplevd erfarenhet över hur de kan använda sig av den stora mängd data som elnätsoperatörerna samlar in och därigenom påbörja en förändring mot framtiden.

Snabbfakta:

Grundarna Erik Berggren, Isac Kärrman och Johan Rådemar härstammar frå Chalmers Entreprenörsskola. 2019 startade dem Eneryield tillsammans med forskarna Karl Bäckström, Ebrahim Baloujii från Chalmers. Bolaget är en del av Chalmers Ventures acceleratorprogram. Eneryields innovativa verktyg upptäcker och reducerar störningar i elnätet vilket ökar energieffektiviteten. Under 2019 utför Eneryield pilotprojekt för att få en verklig förståelse över den stora mängd data som elnätsoperatörerna samlar in och hur de där igenom kan påbörja en förändring mot framtiden.

Kontakt Eneryield:

Erik Berggren
erik@eneryield.se
0737 18 00 36

Affärscoach Chalmers Ventures
David Storek
david@chalmersventures.com
0709 43 87 87