Aquammodate, Detecht, Eneryield och LumeoTech får bidrag av Vinnova genom utlysningen "Innovativa Startups" - Chalmers Ventures

Aquammodate, Detecht, Eneryield och LumeoTech får bidrag av Vinnova genom utlysningen ”Innovativa Startups”

I programmet Innovativa Startups vill Vinnova stödja unga, innovativa och jämställda företag som med hjälp av finansiering validerar, verifierar och utvecklar sin affär och den lösning affären bygger på. Målet är att skapa förutsättningar för företag att utveckla sina verksamheter i faser där annan finansiering är svår att få. Bland årets mottagare av bidraget återfinns fyra bolag från portföljen.

Aquammodate

Söker för: Kundtillämpning och anpassning av naturligt energieffektiv och selektiv vattenreningstillsats
Bidrag från Vinnova: 873 000 kr

Detecht

Söker för: Utforma en hållbar affärsmodell för Detecht- ett automatiskt nödlarm och social plattform för motorcyklister
Bidrag från Vinnova: 900 000 kr

Eneryield

Söker för: Prediktering och identifiering av uppkommande fel i elsystem med maskininlärningsdrivna metoder
Bidrag från Vinnova: 900 000 kr

LumeoTech

Söker för: LumeoLoop Attachment: Kommersialisering
Bidrag från Vinnova: 900 000 kr


Mer om Vinnovaprogrammet Innovativa Startups

På kort sikt vill Vinnova genom denna utlysning inom Innovativa Startups bidra till:

– ökad förmåga hos unga företag att bygga affärer genom att interagera med marknad, verifiera och validera erbjudanden och affärsmodeller
– ökad medvetenhet hos unga företag att jobba med hållbarhet och jämställdhet som konkurrensdrivande faktorer i sina affärer

På lång sikt vill Vinnova genom denna utlysning bidra till: 

– Fler företag som utvecklat sin affärsmässighet, växer och är lönsamma i internationell konkurrens
– Fler företag vars innovation bidrar till att skapa värde för kunden, samhället och miljön • ett hållbart och jämställt företagande som stärker Sveriges konkurrenskraft genom innovationer som bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030