Aqua Robur Technologies söker styrelseordförande - Chalmers Ventures

Aqua Robur Technologies söker styrelseordförande

Aqua Robur Technologies AB utvecklar IoT-produkter med tillhörande tjänster som hjälper den offentliga vatten- och avloppssektorn att övervaka sina omfattande vattenledningsnät.

Idag försvinner så mycket som 20-25 % av producerat dricksvatten i våra vattennät. Läckagen är beroende på faktorer som mekaniska skador och ett alltmer åldrande rörsystem. Lägg därtill att vatten blir en allt viktigare resurs som samhället värnar mer och mer om. Samtidigt är kontrollen av det omfattande in- och utläckaget från spill- och dagvattennäten bristfällig vilket hindrar vatten- och avloppsektorn från att ta faktabaserade investerings- och driftsbeslut men också att leva upp till lagkrav om övervakning.

Aqua Robur grundades för ca 5 år sedan som ett start-up inom Chalmers Ventures och Almi Invest, vilka är större ägare ihop med grundarna. Bolaget är beläget i Göteborg, men har en global marknad och ambition. Nästa steg i utvecklingen är att bolaget inom 3-5 år skall ha kunder runt om i Europa med en omsättning om minst 50 Mkr samt därtill hörande storskalig leveranskapacitet.

Aqua Robur söker nu en styrelseordförande som kan stödja företagets utveckling i samsyn med ägarnas målsättningar och vilja att ta bolaget till nästa nivå.

Önskad profil för styrelseordföranden:

  • Erfarenhet från rollen som extern styrelseordförande, gärna från flera bolag.
  • Erfarenhet från eller minst ha förståelse för, ägarledda innovativa bolags speciella miljö och förutsättningar.
  • Tidigare styrelseerfarenhet från bolag i startup-fasen med omsättningsmål i spannet 50 – 100 Mkr.
  • Erfarenhet av att leda bolag i tillväxt med strategiskt fokus på internationell go-to-market.
  • Det är meriterande med erfarenhet från verksamhet inom vatten- och avlopp eller liknande branscher som bygg- och anläggningssektorn. Det är meriterande med erfarenhet från företag med digitaliserade tjänster.
  • Ska kunna verka som styrelseordförande i minst 4 år.
  • Erfarenhet av att ha byggt en professionell styrelse med tydlighet och struktur och samtidigt som man ska vara kundorienterad, innovativ och snabbfotad.
  • Ska ha tid och tillgänglighet att i styrelsen medverka till bolagets utveckling och ägarnas måluppfyllelse.
  • Bör helst bo eller vara verksam i Västsverige.

Om ovan nämnda känns som om det beskriver din person så är du välkommen att skicka din ansökan till careers@aquarobur.com, senast den 5:e februari.

För frågor är du välkommen att kontakta valberedningen genom Pontus Ottosson, pontus.ottosson@chalmersventures.com, 070-535 93 34, för mer information.


Aqua Robur är ett portföljbolag till Chalmers Ventures