Alumniföretaget Monivent når viktig milstolpe - första försäljningen av Monivent Neo100 - Chalmers Ventures
Monivent Chalmers Ventures

Alumniföretaget Monivent når viktig milstolpe – första försäljningen av Monivent Neo100

Pressmeddelande Monivent 13 feb 2021: 

Monivent meddelar idag att bolagets första försäljning av Neo100 genomförts till en kund i Österrike. Därmed har ytterligare en viktig milstolpe av strategiskt betydelse uppnåtts för bolaget. Försäljningen har skett via Monivents distributör vilket även påvisar att bolagets val att sälja via distributörer fungerar väl.

I prospektet inför bolagets notering på Spotlight Stock Market i mars 2020 presenterade Monivent ett antal milstolpar. Några av de viktigaste var att färdigställa och CE-märka Neo100, bolagets produkt för klinisk användning, och genomföra den första försäljningen av produkten. Färdigställande och CE-märkning skedde i juli 2020 och nu har den första försäljningen genomförts. Denna försäljning är framförallt strategiskt viktig för bolaget och det ekonomiska värdet är av mindre betydelse.


Läs hela det officiella pressmeddelandet från Monivent här.