Alpha Therapy Solutions teknologi kan få fler att överleva cancer - Chalmers Ventures

Alpha Therapy Solutions teknologi kan få fler att överleva cancer

Astatinerade läkemedel anses ha bäst potential att bota spridd cancer och även göra behandling av cancer mer skonsam. Men hittills har forskningen inte kunnat genomföra större kliniska studier av prövningsläkemedel. Nu kan nystartade bolaget Alpha Therapy Solutions teknologi göra det möjligt och ett helt nytt fält inom den kliniska cancerforskningen kan öppnas upp.

Trots framstående forskning var cancerrelaterade sjukdomar orsak till 9,5 miljoner människors död i världen 2018. Metastaserande cancer, eller spridd cancer, är en av de absolut mest svårbehandlade formerna, och drabbar drygt en tredjedel av alla cancerpatienter. Astat-211 som är en alfastrålande radionukleid anses av ledande forskare ha bäst potential att behandla den. Eftersom strålningen är riktad och lokal behöver inga friska celler i kroppen angripas och behandlingen ger färre biverkningar jämfört med kemoterapi.

Produktionsprocessen av dessa läkemedel har hittills varit för komplicerad och den korta halveringstiden för astat 2011 ett stort hinder. Alpha Therapy Solutions världsunika patenterade produktionsmodul kan få bort de här flaskhalsarna. Det är en unik lösning som kan göra standardiserad och reproducerbar tillverkning av astatinerade läkemedel möjlig.

– Vetskapen att det vi gör just nu har en potential att faktiskt rädda liv är en enorm drivkraft, säger Milton Lönnroth, entreprenör och vd för Alpha Therapy Solutions.

– Vi riktar oss mot en patientgrupp som i dagsläget har en mycket dålig prognos och som det finns lite hopp för. Kan man ta fram en skonsam behandlingsmetod för dem, och samtidigt reducera antalet patienter som måste genomgå tuffa behandlingar med kemoterpi, då har man verkligen tillfört något till det globala samhället, fortsätter Milton.

Starkt team har bildats

Nu tas det viktiga steget att få prototypen av produktionsmodulen konverterad till en kommersiellt gångbar produkt. Det starka team som satts samman ger mycket goda förutsättningarna för att det ska bli lyckat.

– Vi har två mycket engagerade forskare som är världsauktoriteter på sitt område och en ung entreprenör med helt rätt kvaliteter. Nyligen blev Fredrik Bergman tillsatt som bolagets styrelseordförande, en person med gedigen kunskap och högt renommé i läkemedelsindustrin från bland annat Getinge, säger Mattias Münnich, affärscoach på Chalmers Ventures, som har byggt upp flera liknande bolag tidigare.

Väcker redan stort intresse

Även om bolaget är helt färskt har ”letters of intent” skrivits med några potentiella kunder och offerter från potentiella produktionsparters är på väg in. I början av november kammade Alpha Therapy Solutions hem en delad förstaplats på Venture Day och intresset kring dem växer. Hypotesen som hela bolagets vision bygger på är att när befintliga forskargrupper runt om i världen kan nås av produktionsmodulen kommer den kliniska forskningen av alfastrålande radionukliden astat kunna växa och fler kan ägna sig åt den. Nu tyder alla signaler tyder på att det är många som vill bli en del av den visionen och därmed även göra det möjligt att rädda fler liv.

_____

För ytterligare information och frågor kontakta:

Alpha Therapy Solutions: Milton Lönnroth, VD
milton.lonnroth@chalmersventures.com, +46 (0) 704 34 84 57

Chalmers Ventures: Mattias Münnich, Affärscoach
mattias@chalmersventures.com, +46 (0) 733 83 79 33

Alpha Therapy Solutions har under hösten 2019 antagits till Chalmers Ventures Accelerator. Allt startade med att forskarna Emma Aneheim och Sture Lindegren presenterade sin upptäckt av deras produktionsmodul vetenskapligt 2012, på Göteborgs universitet. 2014 patenterades den och projektet blev en del av Chalmers Ventures program Technology Transfer, där entreprenören Milton Lönnroth matchades ihop med idén.