AddTruly i samarbete med Ingenjörer utan gränser - Chalmers Ventures

AddTruly i samarbete med Ingenjörer utan gränser

Ingenjörer utan gränser och AddTruly har ingått ett samverkansavtal där AddTruly samlar in pengar till Ingenjörer utan gränsers verksamhet. Ingenjörer utan gränser kommer att använda dessa pengar i sina volontärprojekt i Afrika och Nepal. Samtliga donationer som inom ramen för detta samarbete samlas in av AddTruly, går oavkortat till projektverksamheten inom Ingenjörer utan gränser.

Ingenjörer utan gränser är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation med syfte att:

  • Driva volontärprojekt baserade på ingenjörskompetens i nära samverkan med utvalda 
lokala samarbetspartners
  • Inspirera unga att välja ingenjörsyrket 

  • Aktivt bidra till våra medlemmars och personer i våra nätverks utveckling till 
reflekterande och vidsynta ingenjörer
  • Skapa en länk mellan nyanlända ingenjörer och potentiella framtida 
arbetsplatser/praktikplatser


Samverkan mellan AddTruly och Ingenjörer utan gränser bygger på att Addtruly godkänt Ingenjörer utan gränser som organisation och uppfyller AddTrulys högt ställda krav. 


– ”Vi är väldig glada för detta samarbete med AddTruly. Härigenom kan vi stärka vår starkt växande volontärverksamhet. Vi är även glada att AddTruly kvalificerat oss som bidragsmottagare, ett bevis på att vi har en väl fungerande verksamhet”, säger Caroline Bastholm, ordförande i Ingenjörer utan gränser.

För mera information kontakta 

Malin Jungerstedt, medgrundare AddTruly, malin@addtruly.com

Jan Byfors, Ingenjörer utan gränser, jan.byfors@ingenjorerutangranser.se 


www.addTruly.com

Ingenjorerutangranser.se