Acceleratorbolagen Evispot & Int3 Software får utvecklingsbidrag från Vinnova - Chalmers Ventures

Acceleratorbolagen Evispot & Int3 Software får utvecklingsbidrag från Vinnova

Chalmers Ventures acceleratorbolag Evispot och Int3 Software har beviljats utvecklingsbidrag om 300 000 kr i utlysningen ”Innovativa Startups” från Vinnova. 

Erbjudandet från Vinnova riktar sig till unga företag med innovativa och internationellt konkurrenskraftiga affärsidéer med stor kommersiell potential. Företagens verksamhet ska baseras på nyskapande varor, tjänster eller processer. De finansierar både affärsmodellering och framtagning av prototyper och demoversioner.

Evispot utvecklar kreditbeslutalgortimer genom att utforska AI, vilket kan hjälpa kreditbolag att ta smartare beslut då nya insikter och mönster i kreditdata kan extraheras. Detta får positiva effekter genom att kreditförluster minskar och konverteringen kan ökas. Dessutom leder detta till att icke-kreditvärdiga personer inte får krediter och onödig skuldsättning kan undvikas.

”Slutresultatet av detta Vinnova projekt är att påvisa Evispots AI teknik i större skala än tidigare genomfört. Tanken är att projektet ska resultera i en MVP som kan uppvisas för potentiella kunder och samarbetspartners. Parallellt fokuseras en del av projektet på att fastställa Evispots IP-strategi.” säger Bolagets VD Sebastian Larsson.