3 av 10 vinnare till ÅForsk Entreprenörstipendium i Chalmers Ventures portfoliobolag - Chalmers Ventures
Chalmers Ventures ÅForsk

3 av 10 vinnare till ÅForsk Entreprenörstipendium i Chalmers Ventures portfoliobolag

Tre av tio innovativa entreprenörer som mottar ÅForsk Entreprenörstipendium är entreprenörer i Chalmers Ventures portföljbolag.

ÅForsk Entreprenörstipendium är ett av Sveriges mest prestigefyllda pris inom entreprenörskap. Det tilldelas varje år till tio unika entreprenörer som visat sig extra ambitiösa och skickliga i utvecklingen av idéer. Varje entreprenör tilldelas 200 000 kronor för att stimulera deras framtida utveckling.

Bolagen som entreprenören arbetar för ska vara kopplade mot det akademiska innovationsekosystemet. Alla vinnarna arbetar med teknikidéer som är förankrade inom forskning och har hög innovationshöjd.

– Som vd för Chalmers Ventures är jag oerhört stolt över att tre av tio vinnare kommer från våra portföljbolag, säger Sara Wallin. Detta bekräftar vår förmåga att identifiera och matcha spjutspetsforskning med drivna entreprenörer som skapar nya deeptech-bolag, vilket är avgörande för Sveriges fortsatta tillväxt och välstånd. Jag vill ta tillfället i akt och lyfta fram våra fantastiska entreprenörers insatser – det är tack vare deras hårda arbete och passion som vi ser denna positiva impact med möjligheter till investeringar och nya affärer. Vi kommer fortsätta att arbeta hårt för att stödja fler entreprenörer och forskare som driver den här typen av bolag. Allt för att främja Sveriges innovationskraft och ställning som ledande inom teknik- och forskningsbolag.

 

Priset delas ut på Sveriges Innovationsriksdag den 22 mars i Lund.

///

3 av 10 vinnare 2023 från Chalmers portföljbolag.

Namn: Ellen Andreasson

Affärsidé: Envue Technologies utvecklar en patentsökt lösning, Nanofluidic Scattering Microscopy (NSM), för analys av biomolekyler som är avgörande för att förstå sjukdomar och utveckla nya mediciner säkrare och effektivare. Med en kombination av hårdvara, nanochip och mjukvara erbjuder NSM forskare helt nya möjligheter att träda in i nanovärlden och accelerera framtidens innovationer.

___


Namn:
 Jacob Nissén Karlsson

Affärsidé: Nocoli utvecklar en realtids-sensor som detekterar bakterier i realtid och ger svar på dricksvattenkvaliteten på 10 minuter istället för dagar. Detektionsmetoden bygger på flera års forskning och metoden är inte beroende av några tillsatser eller labb.

___

Namn: Jesper Nilsson

Affärsidé: Lanternas teknologier för att märka in och synliggöra RNA har inspirerats av naturens egna biomolekyler och har därför minimal påverkan på RNA:s naturliga struktur och funktion. Detta möjliggör mer tillförlitlig och effektiv utveckling av nästa generations läkemedel.

(Textbeskrivningar från pressmeddelande).

////

Kontakt
Sara Wallin, vd Chalmers Ventures
+46 (0) 706 37 43 00
sara.wallin@chalmersventures.com