1928 Diagnostics tar sikte på USA - Chalmers Ventures

1928 Diagnostics tar sikte på USA

 

Det var inte länge sedan Kristina Lagerstedt arbetade med cancersjuka barn och insåg vikten av att lösa problemet med antibiotikaresistens. Lösningen fann hon i samtal med Erik Kristiansson som hade algoritmer och databaser över antibiotikaresistenta bakteriers gener som möjliggjorde snabbare identifiering av resistenta bakterier allokering av rätt antibiotika. Tillsammans med Susanne Staff startade duon 1928 Diagnostics och sedan dess har allt gått snabbt. 

Under senaste året har man tagit in 20 MSEK från ett trettiotal affärsänglar, tagit sig in på Ny Tekniks och Affärsvärldens 33-lista, expanderat inom Europa och fördubblat personalstyrkan. Nu tar bolaget sikte mot USA. 

– I somras sa vi att vi skulle dubbla antalet anställda till tolv. Hur skulle det gå, tänkte jag. Men nu är vi fjorton personer, berättar startupbolagets vd Kristina Lagerstedt till NyTeknik.se. 

1928 Diagnostics mjukvara kan med hjälp av teknik som redan finns på sjukhusen analysera bakteriers DNA för att få reda på om och vilka sorters antibiotika de är resistenta mot och hur de sprids. Den testas i dag på fem sjukhus, bland annat på Sahlgrenska, Karolinska och Örebro sjukhus som en del av ett Vinnova-projekt. 

Klicka här för att läsa mer om 1928 Diagnostics i Ny Teknik.