10 års arbete mot målet om nollutsläpp - Chalmers Ventures

10 års arbete mot målet om nollutsläpp

I år är det 10 år sedan David Andersson startade Ecoera tillsammans med Skånefrö på Chalmers Entreprenörskola tillsammans med det som idag är Chalmers Ventures. Skånefrö drev ett projekt för att ta fram bränslepellets från jordbruket ur vilket man upptäckte att man inte bara kan nå koldioxid-neutralitet utan de facto kan bli klimatpositiva – m.a.o reducera mängden koldioxid i atmosfären – genom användning av biokol.

I en intervju med AGFO säger VD David Andersson – ”Vi upptäckte möjligheten att bli koldioxidnegativa – eller klimatpositiva – via en forskarkontakt som hade varit i Amazonas och studerat hur Terra preta-jordar fungerar. Då insåg vi att vi kunde gå bortom att ”bara” vara koldioxidneutrala. Ecoera gjorde det första svenska biokolförsöket 2009 – på min egen uppväxtgård i Okome, utanför Falkenberg. Vi spred biokol med hjälp av en fastgödsel- och kalkspridare. Året därpå kunde vi se att biokolet hade inverkan på skörden, men utan att ha vetenskapliga belägg.”

Under de senaste tio åren har Ecoera och Skånefrö arbetat målmedvetet för att ta fram en optimal teknik och produkt. På frågan vad som händer nu säger David: ”- Vårt senaste projekt heter Carbon Valley och är ett samarbete med Max Burgers, Skånefrö, KLS Ugglarps och Skönadal Agro. Vårt gemensamma mål är att skapa ett klimatpositivt jordbruk. Restprodukter från Max restauranger går till pyrolysanläggningen hos Skånefrö.” .

Läs hela intervjun med David Andersson på AGFO här!


Ecoera AB är ett portföljbolag till Chalmers Ventures