Personuppgiftsansvarig

Chalmers Ventures AB (”Chalmers Ventures”), organisationsnummer 559001-3941, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt nedan.

Riktlinjer

Vi på Chalmers Ventures är måna om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver vilken information som samlas in om dig, varför vi samlar in informationen och hur den hanteras.

Chalmers Ventures behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig som entreprenörer eller annan intressent. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund, se nedan. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag.

Events

Vi på Chalmers Ventures erbjuder ett aktivt och levande nätverk där vi tillhandahåller nyheter om vad som händer i vår portfölj, erbjuder våra entreprenörer och andra intressenter spännande och intressanta events och mötesplatser, samt följer upp vad deltagarna tyckt för att göra framtida events och mötesplatser bättre.

Personuppgifter (namn, adress, och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till seminarier, workshoppar eller liknande event sparas bara så länge som det krävs för administrationen av eventet och vad som är nödvändigt för ändamålet att kunna förbereda och genomföra events, samt efterarbete, se nedan. Vi använder också personuppgifter för marknadsföring (i steg 3 när vi marknadsför eventet och i steg 5 när vi noterar personuppgifter för framtida marknadsföring). Utöver detta behandlar vi personuppgifter för att kunna hantera fakturering och bokföring om vi tar betalt för eventet, och fakturaunderlaget sparas enligt gällande bokföringsregler.

 

GDPR process

I de olika stegen behandlar vi personuppgifter på följande sätt:

1. I den här fasen använder vi uppgifterna vi har lagrade i vårt adressregister. De personuppgifter som behandlas i den här fasen är namn på potentiella talare. Den rättsliga grunden för behandlingen är avtal (med befintliga talare) och berättigat intresse (med möjliga talare).

2. I den här fasen kontaktar vi talare. Vi använder då personuppgifterna namn, e-postadresser och telefonnummer. Den rättsliga grunden för behandlingen är avtal (med befintliga talare) och berättigat intresse (med möjliga talare). När talarna tackat ja och vi har ett avtal behandlar vi dessutom bilder på dem (i inbjudan och i övrigt i eventuellt eventmaterial).

3. I den här fasen marknadsför vi eventet genom inbjudningar via e-post, på vår webbplats och våra sociala medier (Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, Slack). Vi använder här e-postadresser vi hämtat från vårt eget adressregister (grunden samtycke). Dessutom lägger vi upp inbjudan på vår webbplats: www.chalmersventures.com. Vi ber de som anmäler sig om samtycke att behandla personuppgifter om deras namn kopplat till kostönskemål. Beroende på event så kan denna lista lämnas till aktuell restaurang eller matleverantör. Vi sparar också personuppgifter som behövs för fakturering (namn, adress); här är de lagliga grunderna avtal och rättslig förpliktelse (att följa bokföringslagen).

4. I den här fasen genomförs eventet. Vi använder oss i samband därmed av deltagarförteckning (namn på deltagare samt uppgift om den organisation som de representerar) samt listan på kostönskemål (punkt 3) som vi raderar efter att eventet slutförts.

5. Vi ber deltagarna fylla i en anonym utvärdering för att få fram statistik; i de fall vi trots allt behandlar personuppgifter kommer denna behandling göras endast om deltagarna samtyckt till den behandlingen. Statistiken rensas i så fall från alla personuppgifter när den har färdigställts. Om deltagarna kryssat i att de vill ha erbjudanden från oss om nya events och samtidigt samtyckt till att deras personuppgifter (namn, e-post) då behandlas sparas informationen om detta i vårt adressregister.

Nyhetsbrev

Personuppgifter (namn, adress och e-post) som lämnas i samband med prenumeration på vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. Du kan när som helst avsluta din prenumeration på vårt nyhetsbrev och våra eventinbjudningar genom att avanmäla dig i nyhetsbrevet eller skicka ett mail till info@chalmersventures.com. När du avanmäler dig tar vi bort dina personuppgifter.

Ansökningar till program

Personuppgifter (namn, adress och e-post) som lämnas i samband med ansökan till något av våra program sparas bara så länge som ansökan är under utvärdering. Den rättsliga grunden för behandlingen är berättigat intresse (med möjliga avtalspartner). När du fått besked om din ansökan raderas dina personuppgifter.

Deltagande i program och del av portfölj

Vi sparar endast de uppgifter som krävs för att kunna fullgöra vårt åtagande mot dig när du deltar i något av våra inkubatorprogram eller är en del av vår portfölj. Den rättsliga grunden för behandlingen är avtal. Dina personuppgifter sparas så länge du deltar i något av våra program och raderas när du inte längre deltar i program eller portfölj. Informationen kan dock komma att sparas om det krävs för andra åtaganden eller lagliga krav som finns på Chalmers Ventures. 

Hemsida

Chalmers Ventures är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats (www.chalmersventures.com). Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Contact Us längst ner på sidan. 

Rätt att begära information

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, samt att begära att få uppgifterna rättade eller raderade. Det kan du göra genom att kontakta Chalmers Ventures på info@chalmersventures.com.

Observera att Chalmers Ventures enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för vår verksamhet, till exempel prenumerantregister och listor över deltagare i våra inkubatorprogram.

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.