Vinnova - Möte om finansieringsmöjligheter för ditt företag - Chalmers Ventures

Vinnova – Möte om finansieringsmöjligheter för ditt företag

Friday, April 27, 2018 14:00

Stockholm, Folkets hus, Barnhusgatan 12-14, Rum 202

På mötet får du träffa Bernd Reichert, chef för Executive Agency SME (EASME), som berättar om nyheter i SME-instrumentet och EU-kommissionens nya satsning 2018-2020, European Innovation Council pilot.
Du har också möjligheten att träffa handläggare på Vinnova och EUSME, supportkontoret för småföretag. 

På agendan

  • European Innovation Council (EIC) pilot 2018-2020
  • Vinnova Runner Up – Seal of Excellence, SME Instrumentet fas 1
  • Eurostars: Marknadsnära samverkansprojekt i Europa och världen
  • EUSME supportkontor: Kostnadsfri rådgivning kring EU-finansiering
  • Innovationsmingel med möjlighet att träffa representanter från Vinnovas program för små- och medelstora företag och EUSME supportkontor

Informationsmötet kommer även att filmas och finnas tillgängligt i efterhand för dig som inte har möjlighet att vara med på plats.

Läs mer här.