Sverige Innovationsriksdag 2018 - Chalmers Ventures

Sverige Innovationsriksdag 2018

Tuesday, April 10, 2018 00:00 to Wednesday, April 11, 2018 00:00

Science Park Borås

Sveriges Innovationsriksdag är den största nationella årskonferensen som samlar kärnan av Sveriges innovationssystem. Här deltar ledande politiker, beslutsfattare, företrädare för innovationsmiljöer, lärosäten och institut, näringsliv och andra opinionsbildare. 2018 arrangeras Sveriges Innovationsriksdag i Borås!

Läs mer här eller på: 

Borås stad – klicka här
Science Park Borås – klicka här
Ignite Sweden – klicka här