January 2018

Micvac utser ny VD

Michael Bogdanski, med omfattande internationell erfarenhet på chefsnivå inom FMCG, tar över VD-rollen efter Håkan Pettersson.