January 2017

Under 2017 skapas en samlad miljö för innovation och entreprenörskap på Chalmers Vasaområde.

Under 2017 tar Chalmers ytterligare ett steg i sin storsatsning på innovation och entreprenörskap. I ett gemensamt krafttag samlokaliseras verksamheterna Stena Center, Chalmers Ventures och Institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Vasaområdet på campus Johanneberg.