Heldagsseminarium: Exitstrategier för läkemedelsprojekt

Tuesday, 14 November, 2017 - 08:00
Karolinska Institutet Science Park

Hur förbereder man ett utvecklingsprojekt redan från början för att möta en potentiell tagares krav på planering och kvalitet? På onsdag, 14 november, anordnar SDS (Scandinavian Development Services) ett heldagsseminarium på Karolinska Institutet Science Park med bl.a. Chalmers Ventures egen Head of Investments, Pontus Ottosson, i programmet. 

Seminariet riktar sig till personer i beslutsfattande positioner på alla nivåer i det mindre läkemedelsbolaget. Målsättningen är att belysa frågeställningen både ur en partners (tagares) perspektiv och ur det mindre bolagets perspektiv. Tekniska aspekter som betydelsen av IP och regulatory strategier i en exitdiskussion kommer också att diskuteras.

Seminariet anordnas av SDS. Anmälan till mona.berggren@scanddev.se.
Kostnad 990 kr (deltagare från forskade bolag). Antalet deltagare begränsat.

För program och mer information, klicka här